APIE MUS

Mieli LVVPIA nariai,

Kviečiame jus dalyvauti visuotiniame metiniame asociacijos narių susitikime. Labai norime su visais pasimatyti, išgirsti kaip ir kuo jūs gyvenate, pasidalinti asociacijos aktualijomis, papasakoti apie nuveiktus darbus, pristatyti artimiausius planus, išgirsti jūsų norus ir pageidavimus.

Susirinkime laukiame visų kurie yra asociacijos nariai, taip pat tų kurie norėtų jais tapti, ar ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos iniciatyvų, kurios pritaria asociacijos veiklai.

(Labai prašome narių – juridinių asmenų, jei susitikime dalyvauja ne įstaigos vadovas, atsivežti įgaliojimo dokumentą, reikalingą registrų centrui).

Asociacijos narių susirinkimas įvyks:


Data: 2018-03-17, šeštadienį
Laikas: 11 – 17 val
Vieta: Kauno lopšelis-darželis “Giliukas“, Apuolės g. 29, Kaunas


◊◊◊
Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asocija (toliau – LVVPIA) buvo įkurta 2013 m. birželio 1 d. Organizacija vienija tiek fizinius, tiek juridinius asmenis: Valdorfo darželius ar atskiras grupes valstybiniuose darželiuose, taip pat pavienius Valdorfo pedagogika besidominčius pedagogus, tėvų organizacijas ir pan.

 Pagrindiniai organizacijos tikslai:

• kurti susitikimo ir bendradarbiavimo galimybes visoms ikimokyklinėms Valdorfo pedagogika besidominčioms iniciatyvoms, joms atstovauti ir jas ginti;

• skleisti ir plėtoti antroposofijos ir Valdorfo pedagogikos idėjas;

• kurti sąlygas profesiniam pedagoginiam tobulinimuisi;

• teikti paramą ir pagalbą naujoms iniciatyvoms;
• dalyvauti pasaulinėse organizacijose, kurios vienija ikimokyklines Valdorfo pedagogikos iniciatyvas.
• nuo 2015m. LVVPIA tapo Tarptautinės Štainerio / Valdorfo ankstyvosios vaikystės ugdymo asociacijos ( toliau- IASWECE )
Reklama