APIE MUS

LVVPIA
(Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asociacija)

Kviečia į
Visuotinį Lietuvos Valdorfo darželių susitikimą – metinį susirinkimą

Susitikimas vyks Vilniuje, “Krivūlės“ darželyje, Lydos g.5,
vasario 17 d., 10:00-13:30 val.

Kviečiame susitikti visus su ikimokykline Valdorfo pedagogika susijusių iniciatyvų Lietuvoje darbuotojus, seminaro studentus, besidominčius ir palaikančius šias idėjas žmones.
Šiame susitikime bus aptartas labai svarbus klausimas – Valdorfo/Štainerio vardo suteikimas, jo apsauga ir šios pedagogikos kokybės palaikymas. Susitikime dalyvaus tarptautinio Valdorfo/Štainerio vardo suteikimo ir apsaugos biuro atstovas, IASWECE koordinacinės grupės narys Philipp Reubke. Jis papasakos apie naujus tarptautinius susitarimus, kurie yra priimti Valdorfo/ Štainerio vardo apsaugos srityje ir apie tai, kaip vyksta šio vardo suteikimas, apsauga ir kokybės užtikrinimas.
Taip pat įvyks metinis LVVPIA asociacijos narių susirinkimas.
Būtina išankstinė registracija: valdorfas.registracija@gmail.com
Telefonas pasiteiravimui: 860077439 Rasa
◊◊◊
Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asocija (toliau – LVVPIA) buvo įkurta 2013 m. birželio 1 d. Organizacija vienija tiek fizinius, tiek juridinius asmenis: Valdorfo darželius ar atskiras grupes valstybiniuose darželiuose, taip pat pavienius Valdorfo pedagogika besidominčius pedagogus, tėvų organizacijas ir pan.

 Pagrindiniai organizacijos tikslai:

• kurti susitikimo ir bendradarbiavimo galimybes visoms ikimokyklinėms Valdorfo pedagogika besidominčioms iniciatyvoms, joms atstovauti ir jas ginti;

• skleisti ir plėtoti antroposofijos ir Valdorfo pedagogikos idėjas;

• kurti sąlygas profesiniam pedagoginiam tobulinimuisi;

• teikti paramą ir pagalbą naujoms iniciatyvoms;
• dalyvauti pasaulinėse organizacijose, kurios vienija ikimokyklines Valdorfo pedagogikos iniciatyvas.
• Nuo 2015m.LVVPIA tapo Tarptautinės Štainerio \ Valdorfo ankstyvosios vaikystės ugdymo asociacijos ( toliau- IASWECE )
Reklama