APIE MUS

LVVPIA
Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asociacija

Kviečia į
Visuotinį Lietuvos Valdorfo darželių susitikimą – metinį LVVPIA narių susirinkimą

Susitikimas vyks Kaune, (vieta tikslinama)
2018 m. kovo 17 d., 11:00-17:00 val.

Kviečiame susitikti visus su ikimokykline Valdorfo pedagogika susijusių iniciatyvų Lietuvoje darbuotojus, seminaro studentus, besidominčius ir palaikančius šias idėjas žmones.
◊◊◊
Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asocija (toliau – LVVPIA) buvo įkurta 2013 m. birželio 1 d. Organizacija vienija tiek fizinius, tiek juridinius asmenis: Valdorfo darželius ar atskiras grupes valstybiniuose darželiuose, taip pat pavienius Valdorfo pedagogika besidominčius pedagogus, tėvų organizacijas ir pan.

 Pagrindiniai organizacijos tikslai:

• kurti susitikimo ir bendradarbiavimo galimybes visoms ikimokyklinėms Valdorfo pedagogika besidominčioms iniciatyvoms, joms atstovauti ir jas ginti;

• skleisti ir plėtoti antroposofijos ir Valdorfo pedagogikos idėjas;

• kurti sąlygas profesiniam pedagoginiam tobulinimuisi;

• teikti paramą ir pagalbą naujoms iniciatyvoms;
• dalyvauti pasaulinėse organizacijose, kurios vienija ikimokyklines Valdorfo pedagogikos iniciatyvas.
• nuo 2015m. LVVPIA tapo Tarptautinės Štainerio / Valdorfo ankstyvosios vaikystės ugdymo asociacijos ( toliau- IASWECE )
Reklama